tania.unipu.hr mailing liste - Admin Linkovi

Dobrodošli!

Ispod je skup javno oglašenih Mailman mailing lista na tania.unipu.hr. Kliknite na ime liste da biste posjetili konfiguracijsku stranicu za tu listu.Da biste posjetili konfiguracijsku stranicu za administratore za neoglašenu listu, otvorite URL sličan ovome, ali sa '/' i list dodanim imenom. Ako imate ispravne dozvole, također možete kreirati novu mailing listu.

Opće informacije o listi nalaze se na stranica za pregled mailing liste.

(Pitanja i komentare pošaljite na mailman@tania.unipu.hr.)

   
Lista Opis
Crm-em [opis nije dostupan]
djelatnici [opis nije dostupan]
Estudent [opis nije dostupan]
fet-nastavnici [opis nije dostupan]
Gok [opis nije dostupan]
kit-nastavnici Mailing lista nastavnika studija Kultura i turizam
Kit-osoblje [opis nije dostupan]
Kroatisti [opis nije dostupan]
Maticnasluzba [opis nije dostupan]
Mtk [opis nije dostupan]
Mud1 [opis nije dostupan]
odsjekpovijest [opis nije dostupan]
oet-katedra-matstatinf [opis nije dostupan]
oet-praktikum [opis nije dostupan]
oikt-nastavnici Mailing lista nastavnika Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
oikt-vanjski-suradnici [opis nije dostupan]
oikt-vijece [opis nije dostupan]
oitiks-nastavnici Mailing lista nastavnika Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturoloske studije
Oooz [opis nije dostupan]
Pk2011-lista [opis nije dostupan]
Psnk2012-lista [opis nije dostupan]
Pspk-interno [opis nije dostupan]
Pspk2013-lista Lista za polaznike PSPK 2013-2014.
Pspk2014-lista Lista za polaznike PSPK 2014./2015. godine
Pspk2015-lista Lista polaznika PSPK 2015./ 2016.
Pspk2016-lista Lista za polaznike PSPK 2016-2017
Pspk2017-lista Lista za polaznike PSPK 2017./2018. godine
Pspk2018-lista Lista za polaznike PSPK 2018./2019. godine
Pspk2019-lista Lista za polaznike PSPK 2019./2020. godine
sigurnost [opis nije dostupan]
studenti-svi [opis nije dostupan]
Suradnici [opis nije dostupan]
Sv-oooz [opis nije dostupan]
ZOM-nastavnici Znanost o moru - nastavnici

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered